‘Renovate’, architectuurboek van Lens°ass architecten

Renovate!, een boek vol boeiende – soms hallucinante – renovaties van historische panden, ligt nu in de winkel. Daarin schreef ik het hoofdstuk ‘Leren leven met (on)geluk’, een reportage over een krachtige vrouw in een rolstoel die weigerde zich neer te leggen bij een leven vol klinische hulpmiddelen en oude arbeidershuisjes koppig liet ombouwen tot een aangepaste oase met een flinke dosis humor en relativering.

Hier te koop.

“Verbouwen is geen tweederangs opdracht.Terwijl bij nieuwbouw vaak een referentiekaderontbreekt is bij renovatie en restauratie het “aanwezige”het uitgangspunt. Lens en Prinsen en Hunequipe tonen ons wat omgaan met bouwkundigerfgoed betekent. Er wordt niet vertrokken vanuiteen nostalgische attitude; de taak van de architectis het gebouw goed te begrijpen en het doorte geven aan de volgende generatie. Vooreerst eliminerenwat storend is om vervolgens toevoegingenaan te brengen met de grootste zorgvuldigheid.Dit vraagt een attitude van respect waarbijhet bestaande in balans wordt gebracht met hetnieuwe. Juist dit evenwicht vraagt vakkennis opverschillende niveaus: van ruimtelijk inzicht tot beheersing van de verschillende materialen met de bijhorende details. Het aanpassen aan de actuele noden en woonbeleving weet studio Lens°ass in harmonie te brengen met de historische dimensie. Een interessante ontdekking.”(Marc Dubois)

Renovate!

o.a. Bart Lens, Thijs Prinsen, Christophe De Schauvre, Jonas Bruyneel, Jürgen Vandewalle, Karin Van Opstal, Piet Swimberghe

ISBN: 9789090306537

314 pagina’s, 22,8 × 16,3 cm, genaaid gekartonneerd, Nederlands

Lensass, 2017

Lens.jpg